Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & S.E. Carp. 1974

Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & S.E. Carp. 1974
- Campo Rotondo; Rava Matese.

Commenti